Лозана ще продължи да работи, ще извършва кетъринг/ доставки